Hedekoret, Hernings store blandede kor, har i sin nuværende form eksisteret i næsten 50 år, med rødder helt tilbage til 1924. Det er i dag et moderne voksenkor, med mod på mange forskellige stilarter. Vi mestrer alt – lige fra det klassiske til den mere rytmiske musik. Vores dirigent og kunstneriske leder, Mette Flodgaard, arbejder målrettet for at få det ypperste ud af korets potentiale og koret har et stabilt og højt niveau, og –  vi sætter en ære i at leve op til vort navn og slogan:

  Hedekoret herning
– hvor lyd bli’r til fryd

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kommende aktiviteter i Hedekoret:

03. december kl. 19:30: Julekoncert i Gullestrup Kirke
10. december kl. 19:30: Julekoncert i Kulturladen i Lind

Mere herom senere!