Årets første koncert blev en succes!

Der var en fornøjelse for koret at give forårs- og påskekoncert den 19. marts 2024 i Sunds Kirke. Kirkerummet var propfyldt med ekstra stole sat ind for at få plads til alle tilhørerne. Koret var særdeles velsyngende med god hjælp af god akustik og medlevende tilhørere, som kvitterede med varme klapsalver efter hver sang.
Normalt vil en påskekoncert komme lidt på tværs af korets årsrytme, men en ekstra øvelørdag og to ekstra øveaftner gjorde det muligt for koret at være velforberedt.
Resten af foråret skal koret indøve sange til vores forårskoncert den 27. maj 2024 på Herning Bibliotek. Det er første gang koret giver koncert på dette sted, så forhåbentlig betyder det, at et nyt publikum får mulighed for at opleve os.

Næste koncert: Forårskoncert d. 27. maj 2024 på Herning Bibliotek.

Følg med under aktuelt på hjemmesiden og vores Facebook side


Pr. 1. august 2023 er Hedekoret en selvstændig forening.

Hedekoret, Hernings store blandede kor, har i sin nuværende form i 2020 eksisteret i 50 år, med rødder helt tilbage til 1924. Det er i dag et moderne voksenkor med mod på mange forskellige stilarter, og med ambition om hele tiden at udvikle os. Vi mestrer alt – lige fra det klassiske til den mere rytmiske musik. Vores dirigent og kunstneriske leder, Mette Flodgaard, arbejder målrettet for at få det ypperste ud af korets potentiale, og koret har et stabilt og højt niveau.

  Hedekoret herniNG
– hvor lyd bli’r til fryd