Det hele begyndte i Harmonien
Hedekoret Herning – et af Hernings ældste kor, med rødder helt tilbage til 1924, hvor herrekoret Harmonien blev stiftet som et arbejdersangkor. Koret var meget aktivt, med rejser til bl.a. Hernings venskabsbyer i Foreningen Norden, Holmestrand i Norge og Vänersborg i Sverige. Koret medvirkede desuden i revyer o.lign. Herrekoret eksisterede indtil sidst i 60’erne.

Herning Damekor, som blev stiftet i 1946, var ligeledes et arbejdersangkor og ligesom Harmonien medlem af DASOM. Herning Damekor eksisterede indtil sidst i 60’erne.

I 1970 skulle der i DASOM-regi (Dansk Arbejder Sanger- og Musikerforbund) holdes landssangerstævne i Herning, hvor de to kor var arrangører. På dette tidspunkt havde begge kor oplevet et faldende medlemstal, så det var svært at opretholde et levedygtigt kor. Men ildsjæle ville ikke give op. Man havde tidligere deltaget i diverse korstævner sammen, og nu lagde man kræfterne fra de to kor sammen, og blev enige om at danne et fælles kor. Navnet var oplagt, Hedekoret Herning blev skabt. Man var stadig med i DASOM, ligesom repertoiret primært var dansk. Det nye kor voksede i størrelse, og man deltog i flere korstævner, ligesom det engelske sprog langsomt holdt sit indtog i repertoiret.

Op gennem 70’erne og 80’erne voksede koret til den nuværende størrelse, ca. 40–50 sangere, som lagde masser af energi i at udvikle koret. Igennem tiden har flere korledere gjort deres til at holde intensiteten og udviklingen i gang. Fanny Nielsen som var med fra starten og oprindeligt dirigent i Harmonien, Hanna og Aage Christiansen og sidst Dorte Klausen. I 2004 overtog Mette Flodgaard den kunstneriske ledelse af koret, og hun har ført koret frem til vort nuværende høje niveau.


Hedekoret i dag
Hedekoret er et voksenkor med visioner om hele tiden at udfordre grænserne for sangernes formåen. Vi har deltaget i diverse samarbejder, bl.a. Turbo Town – en forestilling med Det Kgl. Teater, MCHighlights i Herning Kongrescenter, samarbejde med Herning Koncertorkester og Herning Amatør Symfoniorkester. Lisbeth Kjærulff har medvirket som gæstesolist til vores store 40-års jubilæumskoncert i 2010. Desuden har vi også i tidens løb været på rejser til bl.a. Ungarn og Tyskland. Formålet har dels været at udvikle koret, men også – og ikke mindst – at vi som sangere skal have det sjovt, når vi er en del af Hedekoret.

  Hedekoret herning
– hvor lyd bli’r til fryd